Infographic: Tây Hà Nội “thay da đổi thịt” thế nào trong 10 năm qua?

Tây Hà Nội những năm qua không ngừng xác lập những kỷ lục mới trên thị trường bất động. Cùng nhìn lại những bước chuyển mình của Tây Hà Nội để nhận định tương lai của khu vực đầy tiềm năng này.