XÂY TUYẾN ĐƯỜNG RỘNG 30M NỐI ĐA TỐN VỚI CAO TỐC HÀ NỘI – HẢI PHÒNG

Hình ảnh minh họa

THEO PHÊ DUYỆT, TUYẾN ĐƯỜNG CÓ QUY MÔ MẶT CẮT NGANG ĐIỂN HÌNH 30M GỒM: LÒNG ĐƯỜNG XE CHẠY RỘNG 14M, VỈA HÈ 2 BÊN RỘNG 16M PHÙ HỢP VỚI QUY HOẠCH PHÂN KHU ĐÔ THỊ NI 1, TỶ KỆ 1/5.000  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Đa Tốn đi đường Hà Nôi – Hải Phòng, huyện Gia Lâm, Hà Nội tỷ lệ 1/500.

Theo phê duyệt tuyến đường có chiều dài khoảng 2,4km  thuộc địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm. Điểm đầu (điểm 1) tại vị trí giao tuyến đường chân đê sông Hồng. Điểm cuối (điểm 2) giao với tuyến đường gom cao tốc Hà Nội – Hải Phòng(tại vị trí hầm chui hiện có qua đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng).

Tuyến đường có quy mô mặt cắt ngang điển hình 30m, gồm; lòng đường xe chạy rộng 14m, vỉa hè 2 bên rộng 16m phù hợp với quy hoạch phân khu đô thị NI 1, tỷ lệ 1/5.000 đã được phê duyệt. 

Để thực hiện quy hoạch UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ phù hợp với nội dung quyết định này; bàn giao cho UBND huyện Gia Lâm để tổ chức công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường, phục vụ công tác quản lý quy hoạch và thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

Giao UBND huyện Gia Lâm chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến Trúc và các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường được UBND Thành Phố phê duyệt. Đồng thời, bàn giao hồ sơ cho UBND xã Đa Tốn để quản lý quy hoạch xây dựng dọc hai bên tuyến đường và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lập dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch.