CSBH mới phát hành VHOP3 – CHIẾT KHẤU LÊN ĐẾN 11,5%

CSBH mới phát hành VHOP3*, hiệu lực từ 18/5/2024. Các thay đổi:
– HTLS 24 tháng, mốc chặn 10/6/2026
– CK TT tiến độ: 5%
– CK TTS: 11.5%
– Bỏ CK bổ sung 0.5%
– Chiết dành riêng cho khách Elite Club!
💁 Lưu ý đây là CSBH dành riêng cho Thời Đại và Vịnh Thiên Đường
💁Riêng phân khu Phố Biển giữ nguyên chính sách như cũ